Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-Орієнтоване Програмування (ООП) - один з методів програмування, який розглядає програму як множину «об'єктів», що взаємодіють між собою.

ООП представляє програмне забезпечення як сукупність взаємних об'єктів, а не просто набір команд чи функцій як у традиційному програмуванні.

У JavaScript є багато об'єктів які є вбудовані у ядро, так звані стандартні об'єкти JavaScript наприклад: String, Number, Date і т. д.

Кожен стандартний об'єкт являється екземпляром об'єкта Object, наслідуючи його властивості і методи.

У JavaScript об'єкти це сукупність методів і властивостей.

Властивість об'єкта це зміна яка належить об'єкту і містить значення певного типу даних.

У JavaScript властивості є динамічними, що означає що їх можна додавати і видаляти з об'єкта.

Метод об'єкта це функція яка належить об'єкту і виконує якусь певну дію для об'єкта.

У JavaScript спочатку не було класів але у ECMAScript 6 появилися.

Клас у JavaScript є шаблоном об'єкту і описує його властивості і методи. Описавши class створюють об'єкт за допомогою оператора new.

На відмінно від інших мов програмування у JavaScript немає приватних властивостей, тобто властивість яка доступна лишу для об'єкта і не доступна для створеного екземпляра об'єкта.

Якщо все ж таки необхідно приватна властивість то використовуйте зміні:

function myOb(){ var zmina="приватна зміна"; this.property="тест"; this.getZmina=function(){return zmina;} } var ob = new myOb(); alert( ob.zmina ); //undefined alert( ob.getZmina() );

Так само і з методами:

function myOb(){ function f(s){return s.toLowerCase(); } this.getF=function(){return f("Js");} } var ob = new myOb(); // alert( ob.f() ); // f() not found alert( ob.getF() );