JavaScript хаки

ПублікаціїКонвертувати

Зауважте що деякі хаки можуть працювати не коректно з деякими значеннями або у деяких браузерах.

 1. обмін значень між двома зміними

  Обмін значень між двома зміними за допомогою деструктуризаційного виразу.

  var a='"A"', b='"B"'; [a,b]=[b,a]; alert('a= '+a+', b= '+b);
 2. && замість if

  Оператор && можна використовувати замість if.

  var x=true; x && alert('x==true'); //if(x) alert('x==true')
 3. Використання оператора !! для конвертації значення у логічний тип

  Якщо необхідно конвертувати значення у логічний тип даних Bolean можна скористатися оператором !!

  var s = 'text'; var b = !!s; alert(b);
 4. Конвертація в число за допомогою +

  Якщо необхілно конвертувати значення у число можна використати оператор +

  var s='16'; var n=+s; alert(n); alert(typeof n);

  Оператор + має один недоліки перед методом parseInt() так як рядок "12 text" оператор + поверне NaN.

  var s="12 text"; var p=+s; var n=parseInt(s); alert('оператор +: '+p+' метод parseInt: '+n);
 5. || як значення по замовчуванню

  Використання оператопа || для значення по замовчуванню для аргумента функції.

  function test(a){ a=a || 2; alert(a); } test(); test('test');

  Слід зауважити в такому випадку не можливо передати значення 0:

  function test(a){ a=a || 2; alert(a); } test(0);
 6. void 0 замість undefined

  Використання void 0 для отримання значення undefined. Так як undefined можна змінити у ES5 (ECMAScript 5) оголосивши зміну з назвою undefined, тоді доцільно використовувати void 0.

  alert(void 0 == undefined); //true //тільки для ES5 var undefined='test'; var a; if(a==undefined) alert('зміна a не містить значення'); else alert('зміна a містить значення: '+a);
 7. Використання ~~ для отримання цілої частини від числа, як метод Math.trunc()

  var x=2.5; var y = ~~x; alert(y); //2

Адмін 2018-01-01 15:50:00

Тільки зареєстровані користувачі можуть писати коментарі.