Стрілкові функції

Стрілкові функції - це скорочений варіант оголошення функції.

Синтаксис:

(argname1, [..., argnameN]) => { functioncode }

Параметри:

argname1, argnameN - не обов'язково вказувати. Аргумент (параметр) функції.

functioncode - код функції

Опис:

=> - скорочений спосіб оголошення функції.

Стрілкові функції ( arrow functions ) з'явилися у стандарті ECMAScript 6, тому старі браузери їх не підтримують.

Якщо браузер не підтримує стрілкову функцію тоді виникне синтаксична помилка: "SyntaxError: Unexpected token )".

Стрілкові функції спрощують синтаксис функції. Найпростіший синтаксис функції виглядає наступним чином.

var f = () => 15; //аналог var f2= function(){return 15;}; alert( f()+' '+f2() ); var f = x => x+1; //аналог var f2=function(x){return x+1;} alert('f1: '+f(1)+' f2: '+f2(1));

Якщо вказувати два параметри, тоді їх необхідно брати у дужки:

var suma = (x,y) => x+y; //аналог var suma2=function(x,y){return x+y;}; alert('suma: '+suma(1,1)+' suma2: '+suma2(1,1));

Щоб повернути об'єкт у стрілковій функції його необхідно вз'яти у круглі дужки:

var f = (s) => ({text:s}); var ob= f('js'); alert( ob.text );

Приклад:

var test = (s) => alert(s); test('JavaScript'); var test = (s) => {alert(s);}; var test2 = (s) => { s='текст: '+s; alert(s); } test2('js');