Умовні оператори

Умовні оператори призначенні для виконання певного коду якщо виконується вказана умова, а точніше умова є істиною (true).

Умовний перевіряє чи є умова істиною (true, тип Boolean), якщо так то виконується відповідний код. Також можна виконати інший код якщо умова не виконуєть (дорівнює false).

Приклад умовного оператора if:

if(3>1) alert('три більше один'); else alert('три не більше один');

==

== - порівняння. Використовується якщо потрібно порівняти обидва значення.

var x=3, y=3; if(x == y) alert('x дорівнює y');

Не плутайте порівняння == з присвоюванням = .

===

=== - подвійне порівняння. Подвійне порівняння використовується для більш точного порівняння.

Наприклад якщо порівнювати число 5 і рядок "5" то == дорівнює true, а при === дорівнює false:

var x=5, y="5"; if(x == y) alert('5=="5" - true'); if(x === y) alert('5==="5" - true'); else alert('5==="5" - false');

<

< - менше. Перевіряє чи є значення меншим.

var x=3, y=4; if(x < y) alert('x менше y');

Якщо значення є символ то порівнюється UTF-8 код символ.

var x="а",y="б"; if(x < y)alert('"а" менше "б"');

Аналогічно буде якщо використовувати метод String.charCodeAt:

var x="а",y="б"; if(x.charCodeAt(0) < y.charCodeAt(0))alert('"а" менше "б"');

<=

<=
- менше або рівне. Перевіряє чи є значення меншим або рівним.

var x=3, y=4; if(x <= y) alert('x менше або рівне y');

Зверніть увагу якщо написати =< то це буде помилкою.

>

> - більше. Перевіряє чи є значення більше.

var x=5, y=1; if(x > y) alert('x більше y'); var x="а", y="б"; if(y>x)alert('"б" більше "а"');

>=

>=
- більше рівне. Перевіряє чи є значення більше або рівне. var x=3,y=3; if(x <= y)alert('x менше або рівне y');

Зверніть увагу якщо написати => то це буде помилкою.

Для умовних операторів часто використовуються логічні оператори І, АБО, НЕ.

var x=false; if(!x)alert('істина'); var x=5; if(x>3 && x<6) alert('x більше 3 і менше 6'); var x=5; if(x>8 || x<6) alert('x більше 8 або менше 6');