...

... - оператор розширення (оператор spread) спископодібних об'єктів на параметри.

Синтаксис:

...Obj

Параметри:

Obj - об'єкт який необхідно розширити.

Опис:

... оператор розширення (Spread operator) який розширяє спискополібні об'єкти String, Map, arguments на декілька параметрів. Або rest оператор взалежності від застосування - складає кілька аргументів функції в масив.

Якщо розширювати не інтеральний об'єкт то виникне помилка:

var ob={'x':2}; var a = [...ob]; //TypeError: ob is not iterable

Приклад:

Приклад передачі масиву функції як декілька параметрів:

function test(a,b,c){ alert(a+b+c); } var mas=[1,2,3]; test(...mas);

Аналогічний приклад за допомогою apply:

function test(a,b,c){ alert(a+b+c); } var mas=[1,2,3]; test.apply(null,mas);

Копіювання масиву:

var mas=[1,2,3]; var mas2=[...mas]; alert(mas2);

Об'єднання масиву:

var mas=[1,2,3], mas2=[4,5]; var mas3=[...mas, ...mas2, 6, 7]; alert(mas3); function test(...mas){ return mas.sort(); } alert( test(4,1,5) );