AudioBuffer.getChannelData()

AudioBuffer.getChannelData() - аудіо дані PCM аудіо каналу.

Синтаксис:

AudioBuffer.getChannelData(channel);

Параметри:

AudioBuffer - об'єкт AudioBuffer.

channel - номер каналу дані PCM якого потрібно отримати. Від 0 до AudioBuffer.numberOfChannels-1.

Опис:

getChannelData() метод об'єкту AudioBuffer який повертає дані PCM аудіо каналу які представлені у вигляді масиву Float32Array.

Приклад:

var audioCtx = new window.AudioContext(); var myArrayBuffer = audioCtx.createBuffer(2, 45000, audioCtx.sampleRate); var channel=myArrayBuffer.getChannelData(0); alert(channel); var audioCtx = new window.AudioContext(); var myArrayBuffer = audioCtx.createBuffer(2, 45000, audioCtx.sampleRate); //створюємо буфер на 2 канали //заповнюємо буфер випадковими даними for(var channel=0; channel<myArrayBuffer.numberOfChannels; channel++){ var nowBuffering = myArrayBuffer.getChannelData(channel); for(var i=0;i<myArrayBuffer.length;i++){ nowBuffering[i]=Math.random()*2-1; } } var source = audioCtx.createBufferSource(); source.buffer = myArrayBuffer; source.connect(audioCtx.destination); source.start(); //відтворюємо буфер