AudioBuffer.sampleRate

AudioBuffer.sampleRate - частота дискретизації лінійних аудіоданих у зразкових кадрах в секунду.

Синтаксис:

AudioBuffer.sampleRate;

Параметри:

AudioBuffe - об'єкт AudioBuffer

Опис:

sampleRate властивість об'єкту AudioBuffer яка містить частоту Гц дискретизації лінійних аудіоданих буфера у зразкових кадрах в секунду.

Вказана частота повинна використовуватися як параметр кодування або як вимога до апаратного забезпечення. Наприклад аудіо-диски мають 44000 Гц (44 кГц).

Дана властивість може задаватися при створенні об'єкта AudioBuffer за допомогою метода AudioContext.createBuffer().

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var buffer=audio.createBuffer(1, 2, 44250); alert(buffer.sampleRate); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio=new AudioContext(); var buffer= audio.createBuffer(1, 2, audio.sampleRate); alert(buffer.sampleRate); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); var ajax=new XMLHttpRequest(); var audio=new AudioContext(); ajax.open('get', '/dani/test.ogg', true); ajax.responseType='arraybuffer'; ajax.onload=function(){ audio.decodeAudioData(this.response, function(bufer){ alert( 'sampleRate: '+bufer.sampleRate ); }, function(eror){alert('Виникла помилка при декодуванні: '+eror.message);}); }; ajax.send(null);