AudioContext.currentTime

AudioContext.currentTime - апаратна позначка часу в секундах, яка може використовуватися для планування відтворення аудіо.

Синтаксис:

AudioContext.currentTime;

Параметри:

AudioContext - об'єкт AudioContext.

Опис:

currentTime властивість об'єкта AudioContext яка числове значення яке представляє апаратну позначку часу в секундах, яка може використовуватися для планування відтворення аудіо.

Можливе використання в таких методах: OscillatorNode.start(), OscillatorNode.stop(), AudioParam.linearRampToValueAtTime() і т.п..

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audioCtx=new AudioContext(); alert(audioCtx.currentTime); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio=new Audio(); var audioCtx=new AudioContext(); var source=audioCtx.createMediaElementSource(audio); source.connect(audioCtx.destination); audio.src='/dani/test.ogg'; audio.play(); alert( audioCtx.currentTime ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');