AudioNode.disconnect()

AudioNode.disconnect() - від'єднює поточний вузол від іншого, з яким він вже з'єднаний.

Синтаксис:

AudioNode.disconnect(destination, output, input);

Параметри:

AudioNode - об'єкт AudioNode який необхідно від'єднатм.

destination - необов'язково вказувати. Об'єкт AudioNode або AudioParam від якого від'єднюється.

output - необов'язково вказувати. Індекс вихідного сигналу AudioNode який має бути відключений.

input - необов'язково вказувати. Індекс вхідного сигналу AudioNode який має бути відключений.

Опис:

disconnect() - метод об'єкту AudioNode поточний вузол від іншого.

Якщо параметри відсутні, усі вихідні з'єднання відключаються.

Приклад:

if(window.AudioNode){ var audioCtx = new AudioContext(); var oscillator = audioCtx.createOscillator(); var gainNode = audioCtx.createGain(); oscillator.connect(gainNode); gainNode.connect(audioCtx.destination); gainNode.disconnect(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');