AudioNode.numberOfInputs

AudioNode.numberOfInputs - кількість входів.

Синтаксис:

AudioNode.numberOfInputs;

Параметри:

AudioNode - об'єкт який представляє собою аудіо вузол: MediaElementAudioSourceNode.

Опис:

numberOfInputs властивість об'єкту AudioNode яка повертає число кількість входів , що живлять аудіо вузол. Носії вузлів визначаються як вузли, що мають numberOfInputs властивість зі значенням 0.

Приклад:

<audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); alert(source.numberOfInputs); var audioCtx = new AudioContext(); var oscillator = audioCtx.createOscillator(); var gainNode = audioCtx.createGain(); oscillator.connect(gainNode) gainNode.connect(audioCtx.destination); alert(oscillator.numberOfInputs); // 0 alert(gainNode.numberOfInputs); // 1 alert(audioCtx.destination.numberOfInputs); // 1