BiquadFilterNode.Q

BiquadFilterNode.Q - коефіціент якості фільтрації звуку.

Синтаксис:

BiquadFilterNode.Q;

Параметри:

BiquadFilterNode - об'єкт BiquadFilterNode.

Опис:

Q властивість об'єкту BiquadFilterNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни параметру кофіцієнт якості фільтрації звуку низького порядку.

Для отримання/зміни значення використовуйте властивість Q.value.

Значення позамовуванню 1. Номінальний діапазоном від 0.0001 до 1000.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); alert(biqFiltr.Q); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); biqFiltr.Q.value=2; alert(biqFiltr.Q.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); alert('значення позамовчуванюю: '+biqFiltr.Q.defaultValue); alert('мінімальне значення: '+biqFiltr.Q.minValue); alert('максимальне значення: '+biqFiltr.Q.maxValue); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); biqFiltr.Q.value=2; player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); Q: 1. if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player2'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); bqfilter.onchange=function(){ biqFiltr.Q.value=this.value; document.getElementById('bqfilter_label').innerText=this.value;} player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');