BiquadFilterNode.gain

BiquadFilterNode.gain - коефіцієнт посилення алгоритму фільтрації звуку.

Синтаксис:

BiquadFilterNode.gain;

Параметри:

BiquadFilterNode - об'єкт BiquadFilterNode.

Опис:

gain властивість об'єкту BiquadFilterNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни параметру коефіцієнт посилення алгоритму фільтрації звуку низького порядку.

Для отримання/зміни значення використовуйте властивість gain.value.

Значення позамовуванню 0 і може приймати значення в номінальному діапазоні від -40 до 40.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); alert(biqFiltr.gain); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); biqFiltr.gain.value=5; alert(biqFiltr.gain.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); alert('значення позамовчуванюю: '+biqFiltr.gain.defaultValue); alert('мінімальне значення: '+biqFiltr.gain.minValue); alert('максимальне значення: '+biqFiltr.gain.maxValue); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); biqFiltr.gain.value=40; player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); gain: 0. if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); biqFiltr=audio.createBiquadFilter(); source.connect(biqFiltr); biqFiltr.connect(audio.destination); bqfilter.onchange=function(){ biqFiltr.gain.value=this.value; document.getElementById('bqfilter_label').innerText=this.value;} player.play(); //включаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');