Boolean.toString()

Booolean.toString() - повертає рядкове представлення об'єкту Boolean.

Синтаксис:

bolOj.toString()

Параметри:

bolOj - об'єкт Boolean.

Опис:

toString() метод об'єкта Boolean який повертає рядкове представлення об'єкту. Якщо логічне значення дорівнює true , повертається рядок "true". В іншому випадку повертається рядок "false".

toString() викликається автоматично коли необхідно представити Boolean як рядок.

Приклад:

var x= new Boolean(true); alert(x.toString()); //'true' x=false; alert(x.toString() ); //'false'