CanvasRenderingContext2D.bezierCurveTo()

CanvasRenderingContext2D.bezierCurveTo() - малює криву лінію Безьє.

Синтаксис:

ctx.bezierCurveTo( cp1x, cp1y, cp2x, cp2y, х, у );

Параметри:

ctx - об'єкт CanvasRenderingContext2D.

cp1x - ось х координати для першої контрольної точки.

cp1y - ось у координати для першої контрольної точки.

cp2x - ось х координати для другої контрольної точки.

cp2y - ось у координати для другої контрольної точки.

x - осі х координати кінцевої точки.

y - ось у координати кінцевої точки.

Опис:

bezierCurveTo() метод об'єкту CanvasRenderingContext2D який додає лінійну криву Безьє до полотна canvas.

Щоб задати початкову точку використовуйте метод moveTo().

Приклад:

Ваш браузер не підтримує canvas. var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.bezierCurveTo(10, 10, 55, 50, 90, 10); crt.strokeStyle="#a800ff"; crt.stroke(); var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.beginPath(); crt.bezierCurveTo(10, 10, 50, 50, 90, 10); crt.closePath(); crt.fillStyle="#3300f9"; crt.fill(); var canvas= document.getElementById("canvas"); crt = canvas.getContext("2d"); crt.beginPath(); crt.bezierCurveTo(10, 10, 55, 50, 90, 10); crt.closePath(); crt.strokeStyle="#a800ff"; crt.stroke();