Date.setFullYear()

Date.setFullYear() - встановлює рік.

Синтаксис:

dateObj.setFullYear(year,[month, [day]])

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

year - обов'язкове чотирьох значне число яке вказує рік.

month - числове значеня від 0 до 11 яке вказує місяць.

day - числове значення від 1 до 31 яке вказує день місяця.

Опис:

setFullYear() метод об'єкту Date який змінює рік в даті об'єкту.

Якщо параметри month і day не вказані то вони беруться з Date.getMonth() і, Date.getDate().

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setFullYear(2012); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+Date(ms));

Приклад:

var d= new Date(); d.setFullYear(1999); alert(d);

Якщо вказати більше число у параметрах month або day то дата зміниться на кількість залишкових днів (місяців).

var d= new Date(); d.setFullYear(1999,13,4); alert(d);