Date.setTime()

Date.setTime() - встановлює дату і час.

Синтаксис:

dateObj.setTime(ms)

Параметри:

dateObj - об'єкт Date.

ms - числове ціле значення яке вказує мілісекунди від 01.01.1970.

Опис:

setTime() метод об'єкту Date який змінює дату і час по вказаним мілісекундам від 01.01.1970.

У деяких браузерах повертає мілісекунди з 01.01.1970.

var d = new Date(); var ms= d.setTime(1350060356000); alert('мілісекунди: '+ms+' в даті: '+d);

Приклад:

var d= new Date(); d.setTime(1490028447283); alert(d);