DelayNode.delayTime

DelayNode.delayTime - час затримки звуку.

Синтаксис:

DelayNode.delayTime;

DelayNode - об'єкт DelayNode.

Опис:

delayTime властивість об'єкту DelayNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для змінення параметру затримки часу.

Для отримання/встановлення часу затримки використовується value.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audioctx=new AudioContext(); var oscilator = audioctx.createOscillator(); var delay = audioctx.createDelay(); oscilator.connect(delay); delay.connect(audioctx.destination); delay.delayTime.value=2; //вказуємо затримку 2 секунди oscilator.start(); oscilator.stop(3); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audioctx=new AudioContext(); var oscilator = audioctx.createOscillator(); var delay = audioctx.createDelay(5); oscilator.connect(delay); delay.connect(audioctx.destination); delay.delayTime.value=1.5; //вказуємо затримку 1.5 секунди oscilator.start(); oscilator.stop(3); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');