DynamicsCompressorNode.attack

DynamicsCompressorNode.attack - представляє кількість часу в секундах щоб зменшити коефіцієнт посилення на 10 дБ.

Синтаксис:

DynamicsCompressorNode.attack;

Параметри:

DynamicsCompressorNode - об'єкт DynamicsCompressorNode.

Опис:

attack - властивість об'єкту DynamicsCompressorNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни значення представляє кількість часу в секундах щоб зменшити коефіцієнт посилення на 10 дБ.

Для отримання/зміни значення використрвуйте attack.value.

Значення властивості attack позамовчуванню дорівнює 0.003 і може бути встановлене між 0 і 1.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); alert(dynComp.attack.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); source.connect(dynComp); dynComp.connect(audio.destination); dynComp.attack.value=0.5; player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');