DynamicsCompressorNode.knee

DynamicsCompressorNode.knee - значення децибела, що представляє діапазон що перевищує порогове значення коли крива плавно переходить до стислої частини.

Синтаксис:

DynamicsCompressorNode.knee;

Параметри:

DynamicsCompressorNode - об'єкт DynamicsCompressorNode.

Опис:

knee - властивість об'єкту DynamicsCompressorNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни значення децибела, що представляє діапазон що перевищує порогове значення коли крива плавно переходить до стислої частини.

Для отримання/зміни значення використрвуйте knee.value.

Значення властивості knee позамовчуванню дорівнює 30 і може бути встановлене між 0 і 40.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); alert(dynComp.knee.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); source.connect(dynComp); dynComp.connect(audio.destination); dynComp.knee.value=0; player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');