DynamicsCompressorNode.ratio

DynamicsCompressorNode.ratio - що представляє величину зміни в ДБ, необхідну на вході для зміни 1 ДБ на виході.

Синтаксис:

DynamicsCompressorNode.ratio;

Параметри:

DynamicsCompressorNode - об'єкт DynamicsCompressorNode.

Опис:

ratio - властивість об'єкту DynamicsCompressorNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни значення величини зміни в ДБ, необхідну на вході для зміни 1 ДБ на виході.

Для отримання/зміни значення використрвуйте ratio.value.

Значення властивості ratio позамовчуванню дорівнює 12 і може бути встановлене між 1 і 20.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); alert(dynComp.ratio.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); source.connect(dynComp); dynComp.connect(audio.destination); dynComp.ratio.value=2; player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');