DynamicsCompressorNode.reduction

DynamicsCompressorNode.reduction - значення dB яке використовує компресор для стиснення сигналу.

Синтаксис:

DynamicsCompressorNode.reduction;

Параметри:

DynamicsCompressorNode - об'єкт DynamicsCompressorNode.

Опис:

reduction - властивість об'єкту DynamicsCompressorNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни значення децибел яке компресор використовує для стиснення сигналу.

Для отримання/зміни значення використрвуйте reduction.value.

Значення властивості reduction позамовчуванню дорівнює 0 (без стиснення) і може бути встановлене між -20 і 0.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); alert(dynComp.reduction.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); source.connect(dynComp); dynComp.connect(audio.destination); dynComp.reduction.value=-10; player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');