DynamicsCompressorNode.threshold

DynamicsCompressorNode.threshold - значення децибел вище якого стиснення буде почати приймати ефект.

Синтаксис:

DynamicsCompressorNode.threshold;

Параметри:

DynamicsCompressorNode - об'єкт DynamicsCompressorNode.threshold.

Опис:

threshold - властивість об'єкту DynamicsCompressorNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для зміни значення децибел вище якого стиснення буде почати приймати ефект.

Для отримання/зміни значення використрвуйте threshold.value.

Значення властивості threshold позамовчуванню дорівнює -24 і може бути встановлене між -100 і 0.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); alert(dynComp.threshold.value); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var dynComp=audio.createDynamicsCompressor(); source.connect(dynComp); dynComp.connect(audio.destination); dynComp.threshold.value=-10; player.play(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');