Error.toSource()

toSource() - повертає рядок з вихідним кодом об'єкта.

Синтаксис:

er.toSource()

Параметри:

er - об'єкт Error.

Опис:

toSource повертає рядок з вихідним кодом об'єкта Error.

Приклад:

try{ f_er(); } catch(e){ if(e.toSource) alert(e.toSource()); else alert("Ваш браузер не підтримує toSource"); }