<audio crossorigin>

crossorigin - чи використовувати CORS при завантаженні аудіо файла.

Синтаксис:

<audio crossorigin="anonymous|use-credentials" src="url"></audio>

Параметри:

url - URL адреса аудіо файлу.

Опис:

crossorigin атрибут тегу <audio> який вказує браузеру чи потрібно використовувати CORS при завантаженні аудіо файла.

Можливі значення атрибуту crossorigin:
anonymousперед завантаженням аудіо виконується cross-origin запит (Origin в HTTP header). Але при цьому не передаються параметри доступу (ні cookie, ні сертифікат X.509, ні логін/пароль для базової аутентифікації по HTTP). У відповіді сервера повинен бути присутнім заголовок "Access-Control-Allow-Origin" інакше завантаження аудіо даних не відбудеться.
use-credentialsперед завантаженням медіа даних виконується cross-origin запит ( Origin:HTTP header) із зазначенням параметрів доступу (у вигляді cookie, сертифіката або пари логін/пароль). У відповіді сервера повинен бути присутнім заголовок "Access-Control-Allow-Origin", інакше завантаження аудіо даних не відбудеться.

Якщо атрибут crossorigin не заданий тоді CORS при завантаженні медіа даних не використовується (немає заголовка Origin в HTTP header).

Приклад:

<audio crossorigin="anonymous" src="http://яваскрипт.укр/dani/test.mp3" controls></audio>