<audio preload>

preload - попереднє завантаження аудіо файлу.

Синтаксис:

<audio preload="none|metadata|auto" src="url"></audio>

Параметри:

url - URL адреса аудіо файлу.

Опис:

preload атрибут тегу <audio> який вказує браузеру чи потрібно попередньо завантажити аудіо файл.

Можливі значення атрибуту preload:
noneаудіо файл не повинен попередньо завантажуватися
metadataзавантажити лише аудіо метадані (тривалість відтворення, розмір).
autoаудіо файл може бути завантажений, навіть якщо користувач не очікує його використання

Приклад:

<audio preload="auto" src="http://яваскрипт.укр/dani/test.mp3" controls></audio>