<map>

<map> - карта зображення.

Синтаксис:

<map> <area href="url" coords="coordinates" shape="shape_area"> </map>

Параметри:

<area> - тег area.

href - атрибут href.

coords - атрибут coords.

shape - атрибут shape.

Опис:

<map> HTML тег який описує карту зображення.

Карта зображень – це зображення з областями, на які можна натиснути.

Для опису виділеної області на карті використовужться тег area.

Щоб пов'язати зображення з картою зображення необхідно у атрибуті usemap тегу img вказати name тегу map.

Атрибути тегу map:
nameназва елемента map

Тег <map> також має загальні атрибути і події.

Приклад:

JS JavaScript <img src="http://яваскрипт.укр/dani/test.png" width="225" height="225" usemap="#testmap"> <map name="testmap"> <area href="#" onclick="alert('JS');" coords="112,100, 75" shape="circle" alt="JS"> <area href="http://яваскрипт.укр/javascript" coords="18, 175, 207, 211" shape="rect" alt="JavaScript"> </map> JavaScript Array CanvasRenderingContext2D Number Math window