<output for>

for - елементи які використовуються в розрахунках.

Синтаксис:

<output for="id_elements">...</output>

Параметри:

id_elements - id елементів які використовуються в обчисленні, розділені пробілом.

Опис:

for атрибут тегу output який вказує співвідношення між результатом розрахунку, а також елементи, які використовуються в розрахунках.

Приклад:

+ =
<form oninput="s.value = parseInt(x.value) + parseInt(y.value)"> <input type="number" id="x"> + <input type="number" id="y"> = <output name="s" for="x y"></output> </form>