- трекова текстова доріжка.

Синтаксис:

<audio> <track></track> </audio> <video> <track></track> </video>

Опис:

(анг. track - доріжка) HTML тег який вказує текстову доріжку (субтитри) для мульмедійних елементів audio і video.

Тег track повинен розміщуватися у середині тегу audio і video. Також може бути декілька тегів track.

Атрибути тегу track:
srcURL адреса файлу доріжки
srclangмова тексту доріжки
kindтип доріжки
labelзаголовок доріжки
defaultтрекова доріжка позамовчуванню

Тег має загальні атрибути.

Приклад:

<video id="video" src="/dani/test.mp4" preload="auto" width="480" controls> <track src="/dani/test.vtt" kind="subtitles" label="Тест VTT"></track> </video>