Location.hash

Location.hash - хеш URL адреси.

Синтаксис:

window.location.hash; document.location.hash;

Параметри:

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - об'єкт Location.

Опис:

hash властивість об'єкту Location яка містить рядок з хешом (якорем) URL, все що після символу '#' включаючи сам символ. Наприклад: "#top", "#javascript".

Властивість hash можна змінювати на інший хеш - при цьому НЕ буде перезавантажена веб-сторінка.

При зміні hash виникає подія onhashchange.

Приклад:

alert( 'URL хеш: '+window.location.hash ); alert( 'URL хеш: '+document.location.hash );

Приклад зміни хешу URL адреси:

window.location.hash="js";