Location.port

Location.port - порт URL адреси.

Синтаксис:

window.location.port; document.location.port;

Параметри:

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - об'єкт Location.

Опис:

port властивість об'єкту Location яка містить рядок з номером порта URL адреси вікна. Наприклад: "443", "80"

Властивість port можна змінювати на інший порт - що призведе до перезавантаження веб-сторінки. Якщо необхідно вказати номер порту по замовчуванню до протоколу то вкажіть пустий рядок: "".

Приклад:

alert( 'URL порт вікна: '+window.location.port ); alert( 'URL порт вікна: '+document.location.port );

Приклад зміни порту URL адреси:

window.location.port="80";