Location.search

Location.search - параметри URL адреси.

Синтаксис:

window.location.search; document.location.search;

Параметри:

window - об'єкт window.

document - об'єкт document.

location - об'єкт Location.

Опис:

search властивість об'єкту Location яка містить рядок з параметрами у URL адресі вікна включаючи символ: "?". Наприклад: "?pages=1&offset=2".

Властивість search можна змінювати на інші параметри - що призведе до перезавантаження веб-сторінки.

Приклад:

alert( 'URL параметри: '+window.location.search); alert( 'URL параметри: '+document.location.search );

Приклад зміни параметрів URL адреси:

location.search="?id=2&offset=2";

Приклад функції яка розбиває search на масив, кожен з елементів містить об'єкт з властивостями: name i value.

function searchURL(search){ if( search==undefined ) search=location.search; if( search =='') return []; //якщо search порожній рядок повертаємо порожній масив search = search.replace( /^\?+/,'' ) ; //видаляємо знак ? на початку рядка var res= search.split('&'); for(i=0;i<res.length;i++){ var t=res[i].split('='); res[i]={name:t[0], value:t[1]}; } return res;} alert('кількість параметрів: '+searchURL('?id=2&top=0').length); // 2 var par=searchURL('?id=js'); alert( par[0].name+' = '+par[0].value );