Math.log2()

Math.log2() - повертає логарифм з основою 2.

Синтаксис:

Math.log2(number)

Параметри:

number - число.

Опис:

Math.log2() метод об'єкту Math повертає логарифм з основою 2.

Не усі браузери підтримують.

Math.log2(n)=Math.log2(n)/Math.log(2);

alert(Math.log2(4)+'='+Math.log(4)/Math.log(2)); <h3>Приклад:</h3> <code>var x=Math.log2(2); alert(x);var x=Math.log2(2); alert(x);