MediaQueryList

MediaQueryList - об'єкт для роботи з медіа-запитами CSS.

Синтаксис:

obMediaQueryList = window.matchMedia( mediaQueryString );

Параметри:

obMediaQueryList - зміна яка отримує об'єкт MediaQueryList медіа-запиту mediaQueryString.

window - об'єкт window. Не обов'язково вказувати.

mediaQueryString - рядок з медіа-запитом ("media query") CSS. Наприклад: "(min-width: 620px)", "(max-width: 720px)", "(orientation: portrait)".

Опис:

MediaQueryList - об'єкт для роботи з медіа-запитами CSS у JavaScript.

Метод matchMedia() повертає об'єкт MediaQueryList за вказаним "media query".

Зверніть увагу що сам JavaScript містить об'єкт screen.orientation для роботи з орієнтацією екрану і подію document.onresize при зміні розміру документу.

Для того щоб виконати певні дії при зміні (настані) медіа-запиту використовують "слухач", який виконує вказану функцію при зміні у поточному вікні.

Приклад:

if(window.matchMedia("screen and (min-width: 1024px)").matches) alert('ширина документу більша або рівна: 1024px'); else alert('ширина документу менша 1024px'); function test(m) { if (m.matches) alert("ширина більше" + m.media); else alert("ширина менше" + m.media); } mql = window.matchMedia("(min-width:320px)"); mql.addListener(test);