MediaRecorder.onerror

MediaRecorder.onerror - виникла помилка під час запису медіа.

Синтаксис:

MediaRecorder.onerror=function(event){ // код функції, яка виконується коли відбувається подія };

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder для якого призначається подія.

event - об'єкт Event який передається в якості параметру функції.

Опис:

onerror подія об'єкту MediaRecorder яка виникає коли виникає помилка під час запису медіа.

Не всі браузери підтримують.

Приклад:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then( function(stream){ var record=new MediaRecorder(stream, {mimeType:'video/3gp'}); record.onerror=function(e){alert('виникла помилка під час запису');}; record.start(); record.stop(); });