MediaRecorder.requestData()

MediaRecorder.requestData() - викликає подію ondataavailable.

Синтаксис:

MediaRecorder.ondataavailable();

Параметри:

MediaRecorder - об'єкт MediaRecorder.

Опис:

requestData() метод об'єкта MediaRecorder який викликає подію ondataavailable для запису даних Blob.

Використовується коли в методі start() не задано інтервал часу запису даних Blob, тоді дані записуються після виклику requestData().

Приклад:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio:true}).then(function(stream){ var record = new MediaRecorder(stream); record.start(); record.ondataavailable=function(){alert('подія dataavailable');}; record.requestData(); record.stream.getTracks()[0].stop();//зупиняємо потік });

Приклад запису відео одним фрагментом (об'єктом Blob):

function stopRecord(){ record.requestData(); record.stop(); record.stream.getTracks()[0].stop(); } var record, dani; navigator.mediaDevices.getUserMedia({video:true}).then(function(stream){ record=new MediaRecorder(stream); record.ondataavailable=function(e){ dani=e.data; }; record.onstop=function(){alert(dani); var video=document.getElementById('video'); video.src= window.URL.createObjectURL(dani); video.play(); } record.start(); setTimeout(stopRecord,3000); } );