Notification.requestPermission()

Notification.requestPermission() - запитує дозвіл користувача на показ сповіщення для сайту.

Синтаксис:

Notification.requestPermission(callback);

Синтаксис на основі Promise:

Notification.requestPermission().then(function(permission) { ... });

Параметри:

callback - функція яка викликається коли користувач дав відповідь на дозвіл (дозволив або заборонив сповіщення). Функція приймає параметр permission.

permission - параметр який містить рядок з назвою відповіді на дозвіл, тотожну властивості Notification.permission.

Опис:

requestPermission() - статичний метод об'єкту Notification який запитує дозвіл користувача на показ Web сповіщення для сайту.

Викликавши метод Notification.requestPermission() браузер виводить спеціальне інформаційне вікно в якому запитує користувача про дозвіл на показ сповіщення від сайту.

Результатом відповіді запиту дозволу є рядок, який передається функції callback як параметр permission і може мати наступні значення:

Приклад:

if(window.Notification){ Notification.requestPermission(function(res){alert('рішення користувача: '+res);}); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');

Приклад методу Notification.requestPermission на основі Promise:

if(window.Notification){ Notification.requestPermission().then(function(res){alert('рішення користувача: '+res);}); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification'); function showNotification(){ var n=new Notification('яваскрипт.укр',{body:'Приклад сповіщення.', vibrate:500}); } if(window.Notification){ if(Notification.permission=="default") Notification.requestPermission(function(res){if(res=="granted") showNotification();}); else if(Notification.permission=="granted") showNotification(); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');