Notification.sound

Notification.sound - URL адреса аудіо файлу мелодії сповіщення.

Синтаксис:

obNotification.sound;

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

sound властивість об'єкту Notification яка містить URL адресу аудіо файлу для відтворення меледії під час відображення Web сповіщення. Властивість тільки для читання, так як значення задається у конструкторі new Notification().

Не всі браузери підтримують властивість Notification.sound.

Приклад:

if(window.Notification){ var notf=new Notification('Web сповіщення',{body:'тест Notification.sound', sound:'/dani/test.mp3'}); alert( notf.sound ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');