Notification.sticky

Notification.sticky - чи є сповіщення «липким».

Синтаксис:

obNotification.sticky;

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

sticky властивість об'єкту Notification яка містить логічне значення яке вказує чи є Web сповіщення липким. «Липким» це коли не легко усувається користувачем.

Властивість тільки для читання, так як значення задається у конструкторі new Notification().

Не всі браузери підтримують властивість Notification.sticky.

Приклад:

if(window.Notification){ var notf=new Notification('Web сповіщення',{body:'тест Notification.sticky', sticky: true}); alert( notf.sticky); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');