Notification.tag

Notification.tag - тег сповіщення.

Синтаксис:

obNotification.tag;

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

tag властивість об'єкту Notification яка містить рядок з назвою тега Web сповіщення.

Теги створенні щоб об'єднати сповіщення у групи а також щоб одне сповіщення можна було замінити іншим щоб не заповнювати екран великою кількість подібних сповіщеннь. Властивість тільки для читання, так як значення задається у конструкторі new Notification().

Приклад:

if(window.Notification){ var notf=new Notification('Web сповіщення',{body:'тест Notification.tag', tag:'js'}); alert( notf.tag ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');