Notification.title

Notification.title - заголовок сповіщення.

Синтаксис:

obNotification.title;

Параметри:

obNotification - об'єкт Notification.

Опис:

title властивість об'єкту Notification яка містить рядок з заголовком Web сповіщення. Властивість тільки для читання, так як значення задається у конструкторі new Notification().

Приклад:

if(window.Notification){ var notf=new Notification('Web сповіщення',{body:'тест Notification.title'}); alert( notf.title ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Notification');