OscillatorNode.start()

OscillatorNode.start() - починає відтворення звукової хвилі.

Синтаксис:

OscillatorNode.start(when);

Параметри:

OscillatorNode - об'єкт OscillatorNode.

when - необов'язковий параметр. Час відтворення в секундах коли генератор повинен почати відтворювати звукову хвилю. Якщо значення не входить або менше currentTime, генератор починає грати відразу.

Опис:

start() метод об'єкту OscillatorNode який розпочинає відтворення звукової хвилі з частотою Гц вказаних у OscillatorNode.frequency.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var oscilator = audio.createOscillator(); oscilator.connect(audio.destination); oscilator.type='triangle'; //встановлюємо форму хвилі triangle oscilator.start(audio.currentTime+2); //починаємо відтворювати на 2 секунді oscilator.stop(audio.currentTime+5); //зупиняємо через 5 секунд }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');