PannerNode.panningModel

PannerNode.panningModel - модель панорамування.

Синтаксис:

Panner.panningModel;

Параметри:

Panner - об'єкт PannerNode.

Опис:

panningModel властивість об'єкту PannerNode яка повертає/задає модель алгоритму територіального аналізу використовувати для позиціонування звуку в 3D просторі.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var paner=audio.createPanner(); paner.connect(audio.destination); alert(paner.panningModel); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var paner=audio.createPanner(); source.connect(paner); paner.connect(audio.destination); paner.panningModel='HRTF'; player.play(); //починаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');