PannerNode.positionY

PannerNode.positionY - координати Y джерела звуку в системі 3D просторі.

Синтаксис:

Panner.positionY;

Параметри:

Panner - об'єкт PannerNode.

Опис:

positionY - властивість об'єкту PannerNode яка представляє собою об'єкт AudioParam для координати Y джерела звуку в системі 3D просторі.

Для оримання/зміни значення використовуйте властивість orientationY.value. Значення по замовчуванню: 0.

В залежності від властивостей coneInnerAngle, coneOuterAngle і codeOuterGain орієнтація звуку може змінити сприйнятя гучність звуку.

Приклад:

if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var paner=audio.createPanner(); paner.connect(audio.destination); alert( paner.positionY.value ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); if(window.AudioContext){ var audio = new AudioContext(); var paner=audio.createPanner(); paner.connect(audio.destination); alert( 'значення по замовчуванню: '+paner.positionY.defaultValue ); alert( 'мінімальне замовчування: '+paner.positionY.minValue ); alert( 'максимальне замовчуваня: '+paner.positionY.maxValue ); }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio'); <audio id="player" src="/dani/test.ogg"></audio> if(window.AudioContext){ var player = document.getElementById('player'); var audio = new AudioContext(); var source = audio.createMediaElementSource(player); var paner=audio.createPanner(); source.connect(paner); paner.connect(audio.destination); paner.positionY.value=10; player.play(); //починаємо відтворення }else alert('Ваш браузер не підтримує Web Audio');