String.charAt()

charAt() - повертає "символ" за номером позиції.

Синтаксис:

str.charAt(index);

Параметри:

index - число від 0 до мінус 1 від кількості символів.

Опис:

charAt() метод об'єкту String який повертає "символ" за номером позиції у рядку.

У рядку нумерація починається зліва на право. У JavaScript немає типу "символ", charAt() повертає рядок з одним символом за вказаним індексом.У нових бравзерах підтримуються квадратні дужки [] str[index];

Різниця між str.charAt() i str[] полягає в тому що якщо індекс вказує на неіснуючий символ то charAt() видає пустий рядок s[] видає undefined.

Приклад:

var s="абвгд"; // а - 0 індекс, б - 1 індекс, в - 2 індекс, г - 3 індекс, д - 4 індекс; alert(s.charAt(s.length-1)); //показуємо останній символ "д" alert(s[s.length-1]); // індекс 5-1, останній символ "д" alert("абв".charAt(1)); // "б" alert("абв"[1]); //"б" s.charAt(12); //пустий рядок s[12]; //undefined var s='JavaScript'; alert( s.charAt(4) ); //S