String.match()

String.match() - повертає отримані збіги у рядку з регулярним виразом.

Синтаксис:

str.match( regexp );

Параметри:

regexp - об'єкт регулярного виразу RegExp.

Опис:

match() метод об'єкту String який повертає отримані збіги у рядку з регулярним виразом.

Якщо регулярний вираз не містить g, то результат буде тим же самим, що і при виклику методу RegExp.exec(). Повертається об'єкт масиву має додаткове властивість input, яке містить оригінальну рядок. Крім того, він має властивість index, яке представляє індекс (нумерація з нуля) зіставлення в рядку.

Якщо регулярний вираз містить g, метод поверне масив, що містить всі зіставлення. Якщо зіставлень не було, метод поверне значення null.

Приклад:

var s="Пошук у рядку в JavaScript за допомогою метода match."; x=s.match(/у/g); //x=array(у,у,у) alert(x);

Функція підрахунку пробілів у тексті:

function pribirCount(text){ var res=text.match(/ /g); return res.length; } //виклик функції alert("Кількість пробілів: "+pribirCount("Пошук у рядку в JavaScript за допомогою метода match."));

Функція яка вибирає з тексту числа з плаваючою крапкою. Функція повертає масив з числами з плаваючою крапкою:

function floatCount(text){ var res=text.match(/[0-9]+\.[0-9]+/g); for(i=0;i < res.length;i++)res[i]=Number(res[i]); return res; } //виклик функції alert(floatCount("цифри: 12.4 6 78.2 76.9 101"));