String.repeat()

String.repeat() - повертає новий рядок який містить вказану кількість повторень рядка.

Синтаксис:

str.repeat( count );

Параметри:

count - ціле число яке вказую кількість повторень.

Опис:

repeat() метод об'єкту String який повертає вказану кількість копій рядків.

Цей метод підтримують не усі браузери так як добавлений в специфікацію ECMAScript 6.

Приклад:

var a='A'; var b = a.repeat(10); alert(b); alert('абв'.repeat(3)); //абвабвабв var s = "5 "; newS = s.repeat(8); alert( newS ); "абв".repeat(0); /"" 'абв'.repeat(-2); //RangeError