String.replace()

String.replace() - заміна символів у рядку.

Синтаксис:

str.replace( substr, newSubStr); str.replace( substr, function); str.replace( regexp, newSubStr); str.replace( regexp,function);

Параметри:

substr - рядок, який потрібно замінити на newSubStr.

newSubStr - рядок, що замінює підрядок з першого параметра. Підтримує декілька спеціальних шаблонів заміни; дивіться нижче розділ Передача рядка в якості другого параметра.

regexp - об'єкт регулярного виразу RegExp. Зіставлення замінюється повертається значенням другого параметра.

function - функція, що викликається для створення нового підрядка (поміщається замість підрядка з першого параметра). Аргументи, що передаються функції, описані нижче в розділі Передача функції в якості другого параметра.

Опис:

replace() метод об'єкту String який змінює символи у рядку. Цей метод не змінює об'єкт String, на якому він викликається а повертає новий рядок з заміненими символами.

Для виконання глобальної заміни увімкніть прапор g в регулярний вираз або використовуйте метод String.replaceAll().

Приклад:

Змінюємо символ "a" на "e": var str = "JavaScript"; var result = str.replace( 'a', 'e'); alert(result); //JevaScript Замінюємо всі символи "и" на "а": var text="Мови прогримування."; var s=text.replace(/и/g,'а'); alert(s); //Мова програмування var s="JavaScript - мова програмування!"; x=s.replace("JavaScript","Delphi"); alert(x); // Delphi - мова програмування! alert('JavaScript JScript SCRIPT'.replace(/i/gi,"e")); var str = "Я пишу на javascript"; var result = str.replace( 'javascript' , function myFunction(s){return s.toUpperCase();} ); alert(result); function myFunction(s){ var res=''; for(i=s.length-1;i>=0; i--)res+=s[i]; return res; } var str = "Я пишу на JavaScript"; var result = str.replace( 'JavaScript' , myFunction ); alert(result); Функція яка міняє два слова місцями: function moveWord(s) { return s.replace( /([A-Za-z]+)\s([A-Za-z]+)/ , '$2 $1' );} alert(moveWord('JavaScript JScript')); //JScript JavaScript Функція перетворення температури з шкали Фаренгейту °F на шкалу градусів Цельсія °C : function f_c (x ){ function convert (str , p1 , offset , s ) { return ((p1 - 32 ) * 5/ 9) + 'C' ; } var s = String ( x); var test = /(d+(?:.d*)?)F/g ; return s .replace ( test, convert ); } alert(f_c("температура повітря: 90F"));