String.substr()

String.substr() - повертає новий рядок із вказаною кількістю символів з вказаної позиції.

Синтаксис:

str.substr(start [, length])

Параметри:

start - позиція, з якої починати витягувати символи. Якщо передано негативне число, вона трактується як strLength + start, де strLength дорівнює довжині рядка (наприклад, якщо параметр start дорівнює -3, то він трактується як strLength - 3.)

length - необов'язковий параметр. Кількість видобутих символів.

Опис:

substr() метод об'єкту String який копіює символи з рядка, з вказаної позиції по кількість вказаних символів.

Відмінно від substring копіює до вкзаної кількості символів а не як substring до вказаної позиції.

Приклад:

Якщо не вказати параметр length, то копіює з вказаної позиції і до кінця рядка:

var s="JavaScript"; x=s.substr(4); alert(x); //"Script" var s="JavaScript"; x=s.substr(4,3); alert(x); // "Scr" var s = "Довідка"; alert( s.substr(0,3) );

Якщо вказати параметр start від'ємне число то починає з позиції String.length - start:

var s="JavaScript"; x=s.substr(-3,2); //(s.length-3,2) alert(x); //"ip"