String.toLocaleLowerCase()

toLocaleLowerCase() - повертає значення рядка, на якому він був викликаний, перетворене в нижній регістр згідно з правилами перетворення регістра локалі.

Синтаксис:

str.toLocaleLowerCase()

Опис:

toLocaleLowerCase() метод об'єкту String який повертає значення рядка, перетворене в нижній регістр згідно з правилами перетворення регістра локалі. Метод toLocaleLowerCase() не змінює значення самого рядка.

У більшості випадків він повертає той же результат, що і метод toLowerCase(), але для деяких локалей, наприклад, турецької, в якій правила перетворення регістра відрізняються від правил за замовчуванням, прийнятих в Юнікоде, він може повернути інший результат.

Приклад:

var s="JavaScript"; x=s.toLocaleLowerCase(); alert(x);