String.toLowerCase()

String.toLowerCase() - повертає рядок у нижньому регістру.

Синтаксис:

str.toLowerCase()

Опис:

toLowerCase() метод об'єкту String який повертає значення рядка в нижньому регістрі.

Метод toLowerCase() не змінює значення самого рядка з якого викликали а лише повертає новий змінений рядок. Щоб у верхній регіст використовують toUppetCase.

Приклад:

var s="JavaScript"; x=s.toLowerCase(); alert(x); //"javascript" var s = "Довідка"; alert( s.toLowerCase() );